Cách đồng bộ và kết nối nhiều Apple Watch trên cùng một iPhone tiện lợi nhất

Cách đồng bộ và kết nối nhiều Apple Watch trên cùng một iPhone tiện lợi nhất

Nếu bạn vừa mua một chiếc Apple Watch mới, không nhất thiết bạn phải bỏ chiếc đồng hồ cũ của mình, vì Apple giúp người dùng dễ dàng sử dụng hai chiếc trở lên với iPhone của mình. Đây là cách.

Apple đã khiến cho việc thiết lập hai chiếc Apple Watch trên cùng một iPhone trở nên rất đơn giản. Việc chuyển đổi giữa hai hoặc nhiều Đồng hồ Apple chỉ còn là hành động lựa chọn đeo chiếc nào và tháo chiếc nào mà thôi.

Có thể mất vài phút để đồng hồ thứ hai bắt kịp dữ liệu mới nhất từ ​​đồng hồ đầu tiên nhưng nó sẽ dung hòa cả hai, vì vậy bất kỳ bài tập nào bạn thực hiện trên một bài tập sẽ được cộng vào tổng số hàng ngày của bạn.

vào Tất cả đồng hồ ở trên cùng bên trái để xem danh sách đồng hồ của bạn hoặc để thêm một đồng hồ khác
vào Tất cả đồng hồ ở trên cùng bên trái để xem danh sách đồng hồ của bạn hoặc để thêm một đồng hồ khác

Cách thiết lập Apple Watch với iPhone

Sẽ tùy thuộc vào dòng Apple Watch nào mà quá trình thiết lập sẽ mất nhiều hay ít thời gian. Đây là những việc cần làm:

  • Mở ứng dụng Watch/Đồng hồ trên iPhone của bạn
  • Nhấn vào biểu tượng My Watch/Đồng hồ của tôi ở dưới cùng bên trái (có thể biểu tượng này đã được nhấn)
  • Nhấn vào All Watches/Tất cả đồng hồ ở trên cùng bên trái
  • Chọn Add Watch/Thêm đồng hồ

Bây giờ, bạn sẽ được nhắc thực hiện tất cả các bước để ghép nối Apple Watch thứ hai hoặc tiếp theo này với iPhone của mình.

Cách chuyển đổi giữa nhiều Apple Watch được ghép nối

Chỉ có hai việc cần làm là: Một, cởi chiếc Apple Watch đầu tiên. Hai, đeo chiếc đồng hồ khác. Sau đó, iPhone của bạn sẽ tự động chuyển sang Apple Watch mà bạn đã đeo.

 

Nếu bạn mở phần All Watches/Tất cả đồng hồ trong ứng dụng Apple Watch trên iPhone, bạn thậm chí có thể quan sát được thay đổi diễn ra như thế nào. Đồng hồ đầu tiên sẽ có một dấu tích bên cạnh cho đến khi bạn tháo nó ra.

Sau đó, sẽ có lúc bạn có thể nhận được biểu tượng bánh xe quay bên cạnh một hoặc một trong các Đồng hồ. Nhưng ngay sau khi bạn đeo chiếc Đồng hồ khác vào, ứng dụng iPhone sẽ đánh dấu vào bên cạnh nó trong danh sách.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn tắt đi sự chuyển đổi tự động này. Bạn vẫn có thể cài đặt thành chọn đồng hồ theo cách thủ công.

  • Mở ứng dụng Watch/Đồng hồ trên iPhone của bạn
  • Nhấn vào biểu tượng My Watch/Đồng hồ của tôi ở dưới cùng bên trái (có thể biểu tượng này đã được nhấn)
  • Nhấn vào All Watches/Tất cả đồng hồ ở trên cùng bên trái
  • Tắt Auto Switch/Tự động chuyển đổi

Lưu ý rằng đây là tất cả dành riêng cho bạn và bộ sưu tập Đồng hồ Apple của bạn. Nếu bạn muốn để bạn bè hoặc đối tác sử dụng một trong các Đồng hồ của bạn, thì sẽ không có cách nào trong số này hoạt động.

Thay vào đó, bạn phải cố gắng hủy ghép nối Đồng hồ từ iPhone của bạn rồi ghép nối nó với iPhone của người kia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Me on Zalo
0937.90.2345